Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een groep jongens (Timon, Ryan en Joris) is wel gaan samenwerken. De meeste andere kinderen werkten vandaag individueel. De heren hebben een tak omwikkeld en zijn uiteindelijk aan de slag gegaan met de behangerslijm.

De jongens hadden naar eigen zeggen een apenboom gemaakt, met daarin eitjes.

62

De apeboom

dag 13
5 oktober 2007
Tak met stof
Timon en Joris bezig met tak
Bij de lijmemmer met Daniel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.