Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Chantal en Daphne

In dit groepje had men beschikking over een royale hoeveelheid cashewdopjes. Ze hebben met de dopjes en met wat kastanjes onder andere leuke feesttaarten gemaakt.

33

Groepje Chantal en Daphne

dag 08
18 september 2007
Notentaart
Het begin
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.