Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Schriften

Zoals iedere keer zijn we ook nu geƫindigd met het schrijven en tekenen in de schriften.

Reflectie

De schriftjes bleken weer erg nuttig. Sommige kinderen waren tegen het eind echt wel klaar en konden hun verslagje gaan schrijven of tekenen over wat ze hadden gemaakt. Heel voorzichtig werd er gevraagd of er met de pastelkrijtjes gewerkt mocht worden. Ze beschouwen dit als heel bijzonders en gaan er dus ook zo mee om, heel respectvol, bijna sereen.Organisatrice Annemiek en onderzoekster Marieke waren er vandaag ook bij, maar de kinderen werden daar totaal niet door afgeleid.

24

Schriften

dag 08
18 september 2007
tekenen in schrift
concentratie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.