Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De vis

Tijdens het zoeken is er een dode, gehavende vis gevonden, dit maakte veel indruk. Er worden vragen gesteld over hoe de vis zo kapot komt en over hoe hij op de kant is terechtgekomen. De foto's die van de vis worden genomen worden gekarakteriseerd als ‘vet vies’.

Naderhand, bij het tekenen, vormt de vis ook een dankbaar onderwerp. Kijk maar naar deze prachtige tekening van Jan.

08

De vis

dag 05
7 september 2007
Vet vies detail
Nog een oog over
Zon en bloed op schubben
Vis van Jan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.