Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na de pauze hebben we afgesproken dat er in een gedeelte van het atelier niet meer met water gewerkt mag worden. Er ligt Krijt en voor het eerst papier in het atelier. Hicham en Sydelia gaan meteen aan de slag. Sydelia begint. Zie eerste twee series. Meer kinderen willen krijten en ze zoeken dicht bij elkaar een plek. Dan komt Fabian die donkerblauw wil voor zijn regenboog. Hij ziet dat Sydelia veel krijtjes heeft en vraagt om donkerblauw.Sydelia: Doe maar je hand

Fabian geeft zijn hand en Sydelia krijt wat donkerblauw op zijn hand.Fabian probeert met zijn ingekrijtte hand een lijn aan de regenboog toe te voegen, maar hij is niet tevredenFabian zegt tegen Sidelia: Dat gaat niet.

Sidelia heeft een idee: Alleen bij één vingertje. Zegt ze. Ik zie hem later een ander krijtje pakken.

25

Krijten met kleur

dag 06
18 januari 2011
Sidelia begint midden op het vel kleuren over elkaar te krijten
Hicham begint aan de randen van het papier en werkt later naar het midden toe
Fabian heeft ook krijt en papier gepakt,hij vraag Sydelia om donkerblauw
Fabian probeert met zijn ingekrijtte hand een lijn aan de regenboog toe te voegen, maar hi
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.