Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Doha gebruikt haar kleur op papier
Doha laat me een sponsje zien wat als verpakking om de krijtjes zat. Doha: Juffrouw mag je hiermee tekenen? Doha pakt haar rode kleur uit haar kastje. Eerder vertelde ze me:Lekkere kuidensapje. Ik vroeg hoe ze het had gemaakt en ze zei: een beetje van kruiden een beetje van wit en stof. Met het stof bedoeld ze een watje, ze had paprikapoeder als kruiden gebruikt. Doha is de eerste die bedenkt dat ze haar kleur als inkt kan gebruiken.

Eugenie

23

Stempelen met rood

dag 06
18 januari 2011
Doha pakt haar kleur uit haar kastje
ze gebruikt haar sponsje om de kleur mee aan te brengen
Ze hangt het tijdelijk op om nieuwe kleur te zoeken, Jalal zie het en voelt aan de inkt.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.