Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Eugenie heeft een zakje met appelschillen in het kastje van Neval gelegd. Tijdens de kring vroegen we haar of ze het wilde pakken en we lazen haar uitspraak van de eerste dag voor: Je kunt er iets in doen van kleur, een appelschil dan wordt het kleur, ook een perenschil. Dan wordt het gewoon verf.
Connie: kun je dat laten zien, hoe je dat maakt? Wat heb je nodig?Neval:
Water. In een potjeDan moet je met een lepel heel hard slaan - dan moet je beetje wachten, en gaan zetten, drie minuutjes, dan wordt het één kleur...Gaat niet voor beetje water, moet veel water.

We nodigen Neval uit om het direct te gaan doen en het te laten zien aan de andere kinderen.

08

Appelschil van Neval

dag 03
6 januari 2011
Neval heeft een zakje met appelschillen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.