Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Rochello zit op kai's groene plek. Ik heb hem gezegd dat hij er rekening mee moet houden dat het Kai's plek is. Dat hij moet overleggen met Kai.Hij pakt groen touw en groene tape en rolt er ‘snoepjes' van.
Jaylen wil dat ook. Hij wil het plastic draad van RochelloR: Moet je daar pakken (wijst naar de materialentafel)J; Daar is het niet. ( hij ziet het niet want het ligt tussen ander touw met dezelfde kleur)R; Jawel, je moet voelen! Nu ontdekt Jaylen dat het plastic touw er idd ook is.Hij maakt er ook een rolletje van, die weer uit elkaar valt.Wil jij ze voor mij maken? Vraagt hij aan RochelloR: Je moet kijken hoe ik het doe.Jaylen kijkt heel kort. Dan zegt hij tegen mij dat hij het niet kan.R: Maar hij heeft ook niet goed gekeken!Jaylen is niet meer geïnteresseerd en loopt weg.
R: Kijk, ik ga een hele grote maken!

Opvallend aan Rochello is dat hij met veel geduld goed in elkaar gemaakte constructies kan maken en ook de hele ateliertijd aan 1 ding werkt.

21

Rochello rolt snoepjes

dag 11
20 mei 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.