Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na het kringgesprek over bouwen, dat ik steviger plakband heb meegenomen en stokken, besluit Anis door te gaan met het maken van de tent, die vorige keer niet bleef staan.Cihan is er vandaag niet.
Ik zie dat hij stokken heeft gepakt. ‘Ik heb een idee', zegt hij.Hij zegt dat hij het ‘stevige' plakband wil.We halen het erbij. Er zijn meer kinderen die het plakband willen dus ik deel stukken plakband uit. Zo ook aan Anis. Hij wil de stok aan de grond maken. Hij plakt stukjes plakband tegen de stok en op de grond. Ik geef hem steeds stukken plakband aan. Ook vraag ik aan hem waar hij het zou gaan plakken.Safiatou zit erbij en wil helpen. Anis zegt dat er een stuk plakband van de ene stok, over de vloer naar de andere stok moet. Ik pak een lang stuk plakband. Anis houdt de stok vast. Saffiatou plakt. Ze gaat daarna weer weg. De stokken blijve nog steeds niet stevig overeind staan en Anis plakt er daarom steeds meer plakband op.Een stuk groen touw wat er perongeluk rondslingert wordt gewoon meegeplakt.Als de stok nog steeds niet goed blijft staan zegt Anis:"Ik weet het, daar"Hij wijst op een plekje waar nog plakband moet. Ik geef hem weer een stuk en hij plakt.
"Cihan gaat schrikken" zegt hij. Hij kijkt vol voldoening naar zijn ‘tent'
Er staan nu 3 stokken.Anis heeft het paarse folie er weer opgemaakt met plakband. Hij gaat staan om het omhoog te houden. Er moet nog een stok bij. Ik vraag of hij een stok van de vorige keer kan gebruiken (die liggen nog naast hem) maar Anis loopt naar de doos met de "vandaag ingebrachte houten latjes" en haalt daar een ‘stok' uit.
De 4e stok plakt hij ook aan de grond.Hij vraagt of ik de stok vast wil houden. Ik houd de stok tegen met mijn voet. Ook deze stok wordt weer verbonden met plakband over de vloer naar een anderen stok. Het geheel blijft nog steeds niet helemaal goed overeind. "Ik weet niet hoe ik dit moet doen maar ik ga het proberen" Hij pakt een groen touw en knoopt het aan de stok daarna gaat het naar een andere stok en wordt verstevigd met plakband. Het touw hangt slap tussen de stokken in.
Nu wil Anis even ergens anders gaan kijken en loopt weg. Het is nu ook bijna einde atelier.

15

Anis en de tent

dag 09
29 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.