Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jorien, de moeder van Lois kwam vandaag Dean in de klas laten zien.
Vol bewondering keken we hoe klein Dean nog is.
We noemden op wat Dean nog allemaal moet leren. Het werd een hele lange lijst, van koprollen tot praten met iemand die je niet kent.
We leerden dat baby's groeien van eten en slapen.

34

Dean in de klas

dag 25
22 april 2009
Broertje van Lois komt op bezoek in de klas.
Wat een kleine voetjes!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.