Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een aantal keer ging het in de gespreken van de kinderen over huizen en schoenen en of die gegroeid of gemaakt zijn.Ook dingen die gemaakt zijn kunnen hoger, groter, langer en dikker worden. Kortom vermeerderen door er iets aan vast te maken of iets mee te doen. Stapelen, wikkelen, weven, breien en blazen zijn handelingen waarmee je iets kunt vermeerderen. Hoe kan iets meer worden?, wat is dat als iets meer wordt?, wat houdt dat in? Wat gebeurt er dan?Een tijdje terug hebben we vermeerderd door te stapelen, vandaag gaan we vermeerderen door te wikkelen. We werken met (aanmaak)houtjes en wol/draad.
Max zegt in de kring dat hij het moeilijk vindt maar begint toch. Hij werkt alleen aan een tafeltje. Hij heeft hout en wol gepakt, onderzoekt eerst het houtje en loopt vervolgens met de draad door de klas om te kijken hoe lang hij is. Dan besluit hij te gaan buurten en kijkt hoe Elise en Nick het aanpakken. Hij pakt nog wat materiaal en weet dan hoe hij het gaat doen. Hij maakt een boot.
Hij is lang en ingespannen aan het werk en schrijft tot slot zelf zijn naam bij het werk.

28

'Groeien' met hout en wol

dag 20
1 april 2009
Esmee maakt de houtjes aan elkaar
Max vindt het moeilijk, onderzoekt het materiaal, kijkt hoe lang de draad is en begint..
Max kijkt nog eens rond, pakt nog een houtje en weet dan hoe hij het gaat doen.
Max schrijft zelf zijn naam bij het werk.
NielsvD wil het lang maken.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.