Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Pim heeft een wc-tje gemaakt. Hij trekt de wc aan en loopt er mee rond. Laurens: "Woning van wc." Pim maakt er ook een muts bij. Pim: "Mutsen die grappig zijn die horen erbij." Op zijn hoofd heeft hij een konijnenmuts. "Hoort dat erbij?" vraagt de juf. Het hoort erbij, omdat hij een keer op televisie een konijn op de wc heeft gezien. Ook heeft hij een ontstopper gemaakt en aan de achterkant zit een flap, dat is de bril. Het is erg grappig.

67

Wc-tje

dag 09
6 juli 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.