Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jasmijn: "Hier lijkt het wel een soort berg, maar dan groot."
Luka: "Dit is een soort kamers, ik ga nu een punt maken oke?"
Luka: " Als je hier staat dan is het ook een huis".
Jasmijn: "Je kunt er zo naar kijken, je kunt er zo naar kijken en je kunt er zo naar kijken." (ze bekijkt vanuit drie richtingen het werk).

51

Plakbandtekening

dag 08
2 juli 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.