Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Isabel, Kaouter en Eloisa maken een indianentent. Wij willen ze uitnodigen om er anders naar te kijken. Juf Elly: "Doe nou eens even die tentknop uit, ploink. En als je je ogen open doet dan ga je kijken wat kan er nog meer of wat vind ik er mooi aan." We houden een boek van Richard Tuttle bij de hand voor hulp. Juf Elly: " Wat vind je er mooi aan?"

Kaouter: "Dat daar nog wat onder zit." Eloisa: (wijst de lage stok op het plaatje aan) "Dit stuk is heel mooi." Juf: "Waarom vind je het mooi?" Eloisa: "Ik weet het niet." Kaouter (Wijst weer naar hun werk): "Ik heb een diadeempje gemaakt en toen plakte die daaraan". Isabel: "Ik vind het een soort frutsels."

41

Tentknop dicht

dag 07
30 juni 2009
Kaouter, Eloisa en Isabel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.