Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In dit foto-verslag zie je de voortgang van de verschillende groepjes.

Observatie

Met nog maar 2 weken te gaan is elk groepje erg gefocust op zijn eigen muziek en we genieten erg van de ruimte om te spelen en het optreden!

Voor de optredens gaan we even luisteren naar de ruisplaat: de kinderen horen hier van alles in; de wind, de regen, de golven, het strand...

Reflectie

De focus neemt toe; de groepjes zijn echte groepjes geworden en blijven dat ook. De kinderen begrijpen dat er een optreden aankomt...

59

Groepjes gaan verder

dag 16
30 mei 2013
Groepje van Colin met Kaya aan het roer
Ze spelen geconcentreerd
De rollen wisselen
Het muizengroepje
Ze hebben hun tekening nodig
Valentijn blijft bij de viool
Het paarden- en vioolgroepje
Er zijn twee sub-groepjes
Het dromen-groepje
Optreden...
Allemaal luisteren!
Iris maakt rustige geluiden met de ruisplaat
Anna: ik weet wat het is! Strand!
'Regen maken'
De reuze-ruisplaat
Het water-groepje
Bjorn zoekt een nieuw geluid
Watergeluid: ritsels op een frisbee
Oefenen...
Het watergroepje heeft de ruisplaat nodig..
Tijdens het optreden.
Het optreden
Het klinkt geweldig!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.