Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Luna en Esmee houdt zich bezig met snurk- slaap- en dromenmuziek.

De dames van Amsterdam Sinfonietta spelen speciaal voor dit groepje een improvisatie. Esmee neemt deze op met het apparaatje.

Daarna gaan we naar het speellokaal om zelf muziek te maken.

Observatie

Het groepje heeft allemaal zachte instrumentjes met dromerige klanken.
Het is nogal lawaaierig in het lokaal met 5 groepjes. Violiste Diet heeft een plannetje: na 5 minuutjes vrij spel vraagt zij iedereen hun instrumenten neer te leggen en even alleen te overleggen wat er gaat gebeuren tijdens het optreden.

Dan gaan we naar alle groepjes luisteren.
Het dromengroepje maakt prachtige muziek met Julius als dirigent en Esmee als opname-leider. Iedereen wordt er rustig van!

Reflectie

Het was voor de kinderen heel speciaal, dat de violistes in hĂșn thema een muziekstuk voor ze maakten om op te nemen. Dat werkte echt inspirerend. Het musiceren in groepjes, zeker als het rustig is in het lokaal, is een feest voor de kinderen.

53

Groepje Luna

dag 14
16 mei 2013
Snurkmuziek van Sinfonietta opnemen
Bespreken wat we gaan doen
Audio: Died en Petra spelen snurk-slaapmuziek
Video (1:05 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.