Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de klas is een echte vioolhoek ingericht met violistes Diet en Arnieke van Amsterdam Sinfonietta. Alle kinderen krijgen een viool en leren de basisbeginselen van het strijken!

Hiernaast een beschrijving van violiste Diet:

Observatie

We hebben de violen in een halve cirkel gelegd, zodat iedereen naar het midden kan kijken en alles na kan doen.
Eerst hebben we zonder viool de armen bewogen, om te weten hoe die allemaal kunnen bewegen, een grote zon nagedaan en vogels die vliegen en kippen met je duimen onder je oksels.
Daarna hebben we de viool gepakt en onder onze rechterarm in onze zij gelegd, zoals een gitarist en gekeken wat voor geluiden je op die manier kunt maken. Je kunt één snaar tegelijk doen of 4 achter elkaar.
Daarna hebben we de viool op de linker schouder gelegd met kin er bovenop, wat de vioolhouding is.
In die positie hebben we weer getokkeld (pizzicato) en daarna de strijkstok gepakt, met duim onder het blokje (de slof) en de andere vingers erboven en verschillende streken uitgeprobeerd, kort en lang, op een snaar en over vier snaren.
Als laatste hebben we een muzikaal verhaal verteld waarbij Arnieke en ik (Diet) steeds naar een kind toegingen en met onze viool iets zeiden, waarop de kinderen met hun viool antwoordden. In sommige gevallen hebben de kinderen dit ook nog met elkaar gedaan.

Reflectie

Het was een groot succes en bijzonder leuk om te doen! Zeker voor herhaling vatbaar!

36

Muziekparcours: vioolhoek

dag 11
8 april 2013
Er liggen wel 6 violen klaar in de klas!
Yindee en Eli met strijkstok
Strijkstok omhoog!
Korte streekjes
Samen strijken
En de viool weer inpakken
Video (1:39 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.