Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Evi, Bjorn, Lina, Rijk en Emmely maken tijger/leeuwenmuziek.

Observatie

Bjorn: 'Je hoort de tijger komen aanlopen. Dat is een hard stukje. Dan gaat hij sluipen, dat is een zacht stukje.'

24

Groepje van Evi

dag 07
7 maart 2013
Emmely is voor het eerst op school in de muziekles.
Optreden van het groepje
Leeuwen en Tijger muziek
Audio (3:40)
Vidoe (2:07)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.