Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De les zag er als volgt uit:

Introductie: Iris speelt voor de kinderen op haar hoorn. Het stuk dat ze speelt gaat over in 'Hoe klinkt Landsmeer'.
De kinderen mogen meezingen!

Dan een warming-up: een namenspel waarbij iedereen zijn naam zegt/zingt/uitvoert.

Dan een kringgesprek over muziek: Wat doen jullie zelf aan muziek? Wat zing je thuis? Hoe klinkt dat? Het kringgesprek staat in een apart dagverslag.

'Ik zing vandaag voor jou': Na een stem warming-up zong ieder kind voor iemand anders! De tekst van dit nieuwe lied is: "Ik ben [naam] en ik zing vandaag voor [andere naam]." Je mag zelf bedenken wat je dan zingt!
Dit spel is zo leuk dat we het misschien wel elke week gaan doen.

We zingen een lied over een vogeltje en maken daarbij vogelgeluidjes.

Daarna gaan we nog dansen op muziek van de hoorn.

Observatie

De kinderen die in groep 2 zitten en dus vorig jaar al deelnamen, zijn opgewonden over de komst van juf Iris.
De jongste kinderen uit groep 1 zijn ook nieuwsgierig!

Als het hoornstuk overgaat in 'Hoe klinkt Landsmeer' gaan de kinderen meteen meezingen. Al gauw kent iedereen het lied en kunnen we het ook heel zachtjes zingen, en dan heel hard!

Tijdens het kringgesprek (zie apart dagverslag) komen er veel liedjes aan bod, de kinderen houden duidelijk van thuis zingen. Ze kennen ook heel veel liedjes!

Het thema vogels komt in verschillende liedjes terug. Dat blijkt te komen doordat ze het vandaag in de klas over vogels hadden gehad!

Reflectie

De kinderen zijn heel enthousiast dat de muzieklessen weer zijn begonnen.

Sommige kinderen worden nog wat verlegen van een muziekspel, waarbij iedereen om de beurt iets mag zingen of doen. Dat kan nog best spannend zijn, maar het is wel heel leuk om iedereen zijn stem te horen.

Een paar kinderen vragen, na het zingen en bewegen: "Wanneer gaan we nou muziek maken?"

We krijgen het idee dat 'muziek maken' voor de kinderen met instrumenten bespelen te maken heeft. Dat vereist nader onderzoek!

01

De eerste les

dag 01
17 januari 2013
Luisteren naar de hoorn van juf Iris
Allemaal onze naam zeggen, zingen en met een beweging erbij!
Ik maak thuis ook muziek!
Macy zingt voor een klasgenootje
Kaycee moet even denken voor wie ze gaat zingen
Spannend!
Korte samenvatting van de les (3:10)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.