Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Iris vraagt de kinderen vandaag lekker iets geks te doen met hun naam.
We doen twee rondes.

Observatie

De kinderen worden elke week expressiever in het zingen en performen van hun naam. Er is bijna niemand meer, die niet durft en er worden meer en meer originele keuzes gemaakt. Een aantal kinderen doet nog steeds na, wat er voor ze gebeurde, maar dan met hun eigen naam.

Reflectie

De kinderen verwachten het namenrondje en het gaat ook steeds sneller voorbij, omdat kinderen in het ritme gaan denken en ze anticiperen op het feit dat ze zometeen aan de beurt zijn.

17

Namenronde

dag 06
1 maart 2013
Zing je naam....
En de rest zingt hem na...
Mathijs is expressief
Audio (2:40 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.