Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben we aan het einde van de les de namen van alle kinderen gezongen en Petra van Amsterdam Sinfonietta heeft ze op haar viool gespeeld. De kinderen mochten toen hun eigen naam 'strijken' met de strijkstok.
Vandaag gaan we weer onze namen zingen! We doen een vraag antwoord spelletje: iedereen mag zijn of haar eigen naam zingen, dan doen we het met de hele klas na. Als kinderen hun eigen naam niet willen zingen dan doen we het gewoon met de hele klas.

Daarna leren we een Afrikaans liedje over een mooi vogeltje: shiri yakanaka.

Shiri yakanaka, unoendepi?
Uya, uya, uya kuneni!

Mooie vogel, waar ga je heen?
Kom, kom, kom bij mij!

We werken het liedje uit met bewegingen en ritme.

Dan luisteren we naar een heel mooi klassiek muziekstuk dat ook over vogels gaat: “Cantus Arcticus van Einojuhani Rautavaara.

Observatie

De kinderen zijn heel geconcentreerd als ze 'shiri yakanaka' leren. Ze vinden het leuk om erbij te bewegen. Het liedje fluiten vinden ze ook leuk. Marcela laat graag aan iedereen horen hoe mooi ze kan fluiten. Kylian heeft een leuk idee: in plaats van 'gewoon' te klappen slaat hij twee keer op zijn knieën en dan klapt hij in zijn handen. Dat doen we dan met z'n allen.
Evi en Melinde hebben een leuk idee: zingen en klappen en daarbij steeds sneller worden.

Dan luisteren we naar het klassieke muziekstuk: de kinderen zitten rustig en geïnteresseerd te luisteren. Het lijkt tot de verbeelding te spreken: Marcela denkt dat het vogeltje door een boze wolf wordt opgewacht. Keona vindt het spannend worden. Morris beweegt zijn armen als vleugeltjes op en neer.

Debby beloofd de CD op school achter te laten zodat de kinderen er met juf Adinda nog naar kunnen luisteren.

Reflectie

De kinderen vonden het erg leuk om hun namen te zingen. Sommige kinderen toonden veel initiatief en zongen hun naam op een hele bijzondere manier, zoals bijvoorbeeld Tamy of River.
Andere kinderen durfden hun naam niet in hun eentje te zingen, maar dan deed gewoon de hele klas het en dat vonden ze zichtbaar leuk.

Het Afrikaanse liedje over het vogeltje vonden ze erg leuk en ze brachten ook eigen ideeën in die meteen werden opgepikt.

Dat de kinderen het klassieke muziekstuk boeiend vonden merkten we doordat ze aandachtig zaten te luisteren!

22

Een mooi vogeltje

dag 14
8 mei 2012
Zingen en klappen
Luisteren naar de muziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.