Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is het schoolproject begonnen. De kleuters hebben het thema 'Nederland'. De muziekles vindt vandaag in de klas plaats. Die is mooi versierd met typisch Hollandse spulletjes.

We duiken daarom het oud-Hollandsch repertoire in en leren het liedje
“Bim bam beieren
de koster lust geen eieren.
Wat lust hij dan?
Spek in de pan!
Oh wat smult de koster dan!”

...dat wisselen we af met

“daar wordt de koster dik van!”

Daarna leren we een versje opzeggen:

Naar bed naar bed zei duimelot
eerst nog wat eten zei likkepot
waar zullen we dat vandaan halen zei lange Jan?
uit grootmoeders kastje! zei ringeling
Dat ga ik verklappen zei het kleine ding!

Observatie

Als eerstes verteld Debby iets over de gitaar, want zij moet hem stemmen. Wie weet waar de knopjes voor zijn? Wat zou er gebeuren als je eraan draait? Ze doet het even voor, dan is de gitaar helemaal vals en klinkt niet mooi. Dan wordt hij goed gestemd.
Hoeveel snaren zitten erop? We tellen de 6 snaren samen. De kinderen weten ook dat de gitaar van hout is gemaakt, en Debby laat horen waarom de dikke buik van de gitaar 'klankkast' heet: daar komt het geluid namelijk uit.

We zingen 'Bim bam beieren' samen en bedenken er bewegingen bij.
Dan leren we het versje “naar bed naar bed zei duimelot” opzeggen. Evi kent het al een beetje want zij heeft er een boekje over..

Vandaag heeft Debby ook een xylofoon meegenomen. We spelen er een hoog/laag spelletje hoog/laag mee: bij een hoge toon mogen de kinderen gaan staan, bij een lage toon gaan zitten. Daarna doen we stopdansen wat de kinderen goed kennen en hartstikke leuk vinden.

Reflectie

Het beviel heel goed om de muziekles in de klas te laten doen: de sfeer was veel rustiger dan in de gymzaal, de kinderen waren geconcentreerd en deden heel goed mee.

Het bewegen op de xylofoon vonden ze erg leuk en het gaf een goed contrast naast het zingen in de kring.

20

Uit de oude doos

dag 11
10 april 2012
...Daar wordt de koster dik van!
Naar bed naar bed zei duimelot!
Dansen
Impressie les
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.