Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We gaan de oud-Hollandse liedjes en versjes induiken.
De les begint met een kringgesprek over de maand maart en we leren het versje 'Maart roert zijn staart,
April doet wat hij wil. Maar in mei legt elke vogel een ei'.
Samen maken we er een lied van met bewegingen.

Daarna praten we over Pasen en de paashaas. Juf Debby kent een heel oud liedje over twee haasjes. Het liedje is zo oud, dat de grootouders van de kinderen het vroeger, toen zij even oud waren als de kinderen nu, het ook al zongen.

In een groen groen groen groen knollen-knollenland, daar zaten twee haasjes, heel parmant, en de één die blies de fluite-fluite-fluit, en de ander sloeg de trommel.
Toen kwam opeens een jager-jagerman, en die heeft er een geschoten, en dat heeft toen naar men denken denken kan, de ander zeer verdroten.

Samen verzinnen we er gebaren en bewegingen bij.

Observatie

De kinderen hebben er zin in en zingen enthuosiast mee. Debby begeleidt de kinderen op haar mbira. Als juf Debby plotseling hard zingt of héél héél zacht nemen ze dat goed over. Ze hebben daar dan ook veel lol in, vooral als juf Debby plotseling stopt en weer begint. In het kringgesprek blijkt dat ze weten dat het de maand maart is en allemaal hebben ze wel iets te vertellen over wat er in maart gebeurt. Juf Debby leert de kinderen het versje ‘Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil’. Tamy kent nóg twee regels van het versje: Behalve de koekkoek en de griet, die leggen in de meimaand niet. Dat kan hij mooi de andere kinderen én juf Debby leren!
We maken er een eigen liedje van, met gebaren en bewegingen.

Dan leren we het liedje "in een groen groen knollenknollenland". We zingen samen, klappen het lied zonder het te zingen, we bewegen als haasjes en we trappelen als haasjes en stoppen met trappelen als de muziek stopt. Tot slot gaat juf Debby met de gitaar de kring rond zodat alle kinderen de gitaar kunnen aanslaan, terwijl zij verder zingen. Zo werd ze door wel 25 gitaristen begeleid!

Reflectie

De kinderen vinden het leuk om te zingen en bewegingen erbij te verzinnen. Vooral plotselinge veranderingen in de muziek zijn spannend. Ze doen hier enthousiast aan mee.

18

Maart roert zijn staart

dag 09
27 maart 2012
In mei leggen alle vogels een ei
Behalve de koekkoek
Er werd er één geschoten
Dat heeft de ander zeer verdroten
Om de beurt op de gitaar spelen
luister naar de kinderen en zing met ze mee
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.