Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We willen het muziekproject gezellig afsluiten met de kinderen, daarom gaan we in de week na het optreden met een zelfgebakken cake nog even de klas in.
We zijn ook heel benieuwd hoe de kinderen het optreden hebben ervaren en hoe ze de muzieklessen vonden.

Observatie

De kinderen wachten ons al op: ze hebben van juf Sandra gehoord dat wij taart met ze gaan eten!

De meeste kinderen vonden het optreden "leuk" of "spannend". "Donghi mombe mbudzi" zingen in het dorpshuis vonden ze een hele leuke ervaring.

In de klas willen ze graag nog een keer "Shiri yakanaka" zingen: dat blijkt toch echt het lievelingslied van deze klas te zijn! Op instrumenten spelen tijdens de muzieklessen vonden ze ook een highlight.

Reflectie

Het was heel erg leuk om met de kinderen en juf Sandra samen te werken! We kijken er al naar uit om de kinderen die nog in de onderbouw blijven volgend jaar weer muziekles te mogen geven.

33

Cake eten en napraten

dag 24
10 juli 2012
Juf Sandra had al verklapt dat we taart gingen eten dus wachten de kinderen op ons
Heel gezellig: ieder een plak cake op schoot
Juf Hans heeft er ook trek in!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.