TOEVAL GEZOCHT inspireert kunstenaars en leerkrachten

In het project ‘TOEVAL GEZOCHT’ werkten vijftien kunstenaars, leerkrachten en stagiares de afgelopen maanden met kinderen van vier tot zeven jaar samen. Geheel in lijn met de ‘Reggio Emilia-benadering’ bepaalden ideeën en initiatieven van de kinderen steeds de koers van het project. Tijdens het afsluitende symposium op woensdag 12 december in het Stedelijk Museum lieten kunstenaars en leerkrachten zich inspireren door de verhalen van deelnemers en deskundigen.

Lees hier een verslag van het symposium.

Hans Muiderman
Rondleiding cruel bonsai
Rondleiding TOEVAL GEZOCHT
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.