CULTURA FAMILIA

Op 26 juni 2009 werd de tentoonstelling CULTURA FAMILIA geopend in de Bibliotheek Kennemerwaard in Heerhugowaard.

De opening werd verricht door René Venneker, directeur van de Familieschool. Alle 106 kinderen, hun ouders en de leerkrachten waren aanwezig en werden toegesproken. Daarnaast richtte hij een bijzonder dankwoord aan de kunstenaars Floor Max, Irma de Bruijne en Hanneke Saaltink en aan de musici van Amsterdam Sinfonietta.


TOEVAL GEZOCHT heeft in het schooljaar 2008 / 2009 acht projecten gerealiseerd. Vier daarvan hebben plaatsgevonden op de Familieschool in Heerhugowaard. Het betreft twee projecten in groepen 1/2 en twee projecten in de groepen 3. Het gaat om drie projecten met beeldend kunstenaars en één project met musici van Amsterdam Sinfonietta.
Door middel van foto’s, filmmateriaal, uitspraken van kinderen, tekeningen en werken werd het werkproces van de kinderen zichtbaar en tastbaar gemaakt. Zo liep er over de vloer een spoor van groep 1/2 C langs alle projecten. Het spoor voerde langs  de boten die de kinderen van groep 1/2 A hadden gemaakt gedurende hun onderzoeken rond meten, wegen, water en drijven. Vervolgens waren de poststukken te bekijken en te lezen die de kinderen van groep 3 A aan elkaar stuurden. Voor een muzikaal intermezzo kon men genieten van de muzieknotaties, geluidsexperimenten en improvisaties van groep 3B.
Jonge kinderen lieten op deze tentoonstelling zien wat zij allemaal konden verzinnen, maken, bedenken en experimenteren als ze daartoe werden uitgenodigd. En het was zichtbaar hoe bijzonder en interessant deze processen zijn geweest doordat ze daarbij begeleid zijn door een team van kunstenaars en leerkrachten. Deze kinderen kregen het initiatief in eigen handen en ontpopten zich als kunstenaars en wetenschappers in de dop!
De tentoonstelling was tot eind augustus te bezoeken op de jeugdafdeling van Bibliotheek Kennemerwaard in Heerhugowaard.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.